Artykuł Dodaj artykuł

Szukamy pieniędzy na biznes

Dostęp do źródeł finansowania to jedna z najczęściej wymienianych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Skąd czerpać dodatkowe środki na rozwój własnej firmy?

Dostęp do źródeł finansowania to jedna z najczęściej wymienianych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Skąd czerpać dodatkowe środki na rozwój własnej firmy?

Szukamy pieniędzy na biznes

Pole manewru mamy naprawdę duże, ale niestety nie każde rozwiązanie jest dla wszystkich odpowiednie. Możemy, po pierwsze, opierać się na kapitale własnym pochodzącym np. z zysku wypracowanego przez firmę, czy dopłat wspólników, albo kapitale obcym, czego przykładem są chociażby, kredyty długoterminowe, obligacje oraz środki z funduszy unijnych.

- Dostępność źródeł finansowania inwestycji jest zależna przede wszystkim od etapu rozwoju, na którym znajduje się dane przedsiębiorstwo – mówi Przemysław Kowalski, Prezes Zarządu
PWB Sp. z o.o. – Nie każdy biznesmen może sobie pozwolić na wprowadzenie swojej firmy na giełdę. Nie wszystkich interesuje też pozyskanie zewnętrznego inwestora.

Z pomocą Unii Europejskiej

Ogromną szansą dla wszystkich polskich firm są fundusze unijne,
o czym nie zawsze pamiętamy. Dzięki nim otrzymamy zwrot wydatków poniesionych m. in. na szkolenia i dodatkowe studia podyplomowe dla pracowników, zakup nowej linii produkcyjnej, rozbudowę firmy oraz wprowadzenie na rynek nowego produktu. Zakres pomocy jest praktycznie nieograniczony.

Zanim zaczniemy starać się o dotację, warto jednak wiedzieć, że struktura funduszy unijnych zazwyczaj polega na refundacji poniesionych wydatków. Tak jest chociażby w przypadku projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw. Dofinansowanie otrzymamy, nie przed, ale dopiero po zrealizowaniu projektu.

Co ważne, pozyskiwanie kapitału na rozwój własnej firmy może przebiegać kilkutorowo i wcale nie musi ograniczać się tylko
i wyłącznie do korzystania ze środków unijnych. Warto zatem wykorzystać każdą szansę.

- W podjęciu właściwej decyzji najlepiej skorzystać z pomocy firm konsultingowych - dodaje Kowalski – Oprócz doradztwa, organizowane są także cykle bezpłatnych konferencji .
Przykładowa - „Inspirujemy w drodze po kapitał” przygotowana przez HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. wraz z PWB Sp. z o.o. odbędzie się 19 czerwca we Wrocławiu.

Konferencja - „Inspirujemy w drodze po kapitał”

Wrocław – 19 czerwca; hotel Radisson SAS, ul. Purkyniego 10.

Podobne artykuły