Artykuł Dodaj artykuł

FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH

Nowa ustawa o finansach publicznych – stosowanie przepisów w praktyce

Nowa ustawa o finansach publicznych – stosowanie przepisów w praktyce

W dniach 17-19 maja 2010 r. w Jachrance k. Warszawy, w Centrum Kongresowym Warszawianka Hotel Wellness & SPA, odbędzie się FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH – konferencja w całości poświęcona zmianom, jakie w zakresie gospodarki finansami jednostek administracji publicznej wprowadziła nowa ustawa o finansach publicznych.

W trakcie trzydniowego cyklu wykładów i warsztatów tematycznych najlepsi eksperci poruszą problemowe kwestie występujące w pracy służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Skoncentrują się na rozwiązaniu problemów, które pojawiły się w pierwszych miesiącach funkcjonowania ustawy, a także na omówieniu trudności związanych z wdrażaniem nowych regulacji, które wejdą w życie w ciągu nadchodzących miesięcy. W tym celu podczas każdego wykładu zostanie wyodrębniony czas na zadawanie pytań prowadzącym. Uczestnicy będą mogli również wymienić się doświadczeniami oraz wziąć udział w dyskusji podczas praktycznych warsztatów.

Najwyższy poziom merytoryczny FORUM oraz praktyczne podejście do tematów gwarantują prelegenci – najwybitniejsi specjaliści z dziedziny finansów publicznych, wśród których są przedstawiciele Ministerstwa Finansów i regionalnych izb obrachunkowych oraz osoby zajmujące wysokie stanowiska w instytucjach samorządowych.

Patronem honorowym FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH jest wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska, a wśród gości specjalnych znajduje się m.in.: dr Marta Postuła – dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów. Patronatu udzieliły także: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Powiatów Polskich.

Organizator FORUM – redakcja miesięcznika „Finanse Publiczne” – zaprasza do udziału przede wszystkim: księgowych i skarbników jsfp, naczelników wydziałów kontroli oraz audytorów, sekretarzy i kierowników jednostek (wójtów, burmistrzów, prezydentów), a także radców prawnych obsługujących jsfp.

Szczegółowe informacje: http://www.forum.finansepubliczne.pl/

Zgłoszenie udziału:
tel. (+71) 798 48 40
fax (+71) 798 48 48
e-mail: forum@finansepubliczne.pl

Podobne artykuły