Artykuł Dodaj artykuł

Konsolidacja, czyli wszystkie kredyty w jednym

Polacy chętnie zaciągają różnego rodzaju zobowiązania finansowe i tym samym coraz częściej preferują zachodni styl zarzadzania finansami, w którym kupujemy za pożyczone, a nie za oszczędzone środki finansowe.

Polacy chętnie zaciągają różnego rodzaju zobowiązania finansowe i tym samym coraz częściej preferują zachodni styl zarzadzania finansami, w którym kupujemy za pożyczone, a nie za oszczędzone środki finansowe. Oczywiście w zaciąganiu kredytów nie ma nic złego, jeśli tylko rozsądnie nimi zarządzamy. Jednak jak pokazują badania, ponad dwa miliony Polaków nie spłaca terminowo swoich zobowiązań kredytowych. Jak wynika z raportu Info Dług, w ciągu ostatniego roku liczba dłużników powiększyła się o 8%. Dane te pokazują, że duża cześć Polaków w razie kłopotów ze spłatą zaciągniętych zobowiązań nie podejmuje działania naprawczego i nie szuka rozwiązań, które pomogą zmniejszyć zadłużenie oraz problemy ze spłatą kredytów.

Gdy raty nas przerastają…

W sytuacji, gdy suma miesięcznych rat kredytów przerasta możliwości kredytobiorcy, warto nie zwlekać a działać. Z pomocą przychodzą tutaj same banki, które dają możliwość zmniejszenia miesięcznych rat poprzez skonsolidowanie wszystkich kredytów w jeden. Kredyt konsolidacyjny, bo o nim mowa, polega na  zastąpieniu wielu zobowiązań jednym większym kredytem, który pozwoli na spłatę wszystkich dotychczasowych kredytów i pożyczek. Wśród zobowiązań, jakie można skonsolidować, mogą się znajdować. Kredyty mieszkaniowe, karty kredytowe, odnawialne linie kredytowe, pożyczki gotówkowe, pożyczki hipoteczne, kredyty w ROR, kredyty samochodowe itp. Należy pamiętać również o tym, że czasami warto zrewidować aktualny kredyt hipoteczny. Może się okazać, że występując o kredyt konsolidacyjny będziemy w stanie dołączyć do mieszkaniowego np. kredyty gotówkowe oraz karty kredytowe, a dzięki tej operacji miesięcznie będziemy płacić mniejszą ratę przy zachowaniu okresu kredytowania. Jedyne co nas ogranicza to czas i nasza dobra wola.

Istnieją dwa rozwiązania stosowane przy kredycie konsolidacyjnym, który może lub nie być zabezpieczony hipoteką. W przypadku kredytów konsolidacyjnych zabezpieczonych hipoteką banki z reguły są skłonne udzielić  pożyczki w wysokości maksymalnie do 70-80 procent wartości nieruchomości. Jest to nieco niższy poziom, niż przy kredycie na zakup, gdzie wiele instytucji jest skłonnych udzielić kredytu nawet na 100 procent wartości. Również okres kredytowania w przypadku konsolidacji jest znacznie krótszy. W przypadku kredytu niezabezpieczonego na nieruchomości z reguły banki udzielają pożyczek na maksymalnie 10 lat, przy konsolidacji hipotecznej okres ten najczęściej jest wydłużany do 25 lat.

Jakie warunki musimy spełniać, aby ubiegać się o konsolidację?

Podstawowym warunkiem jaki musi być spełniony przy zaciąganiu jakiegokolwiek kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej do spłaty raty nowozaciąganego kredytu. Mimo posiadania zdolności kredytowej dla nowej, niższej raty kredytu konsolidacyjnego bank może odmówić udzielenia kredytu jeśli dotychczasowe płatności w zbyt wielkim stopniu obciążały dochody kredytobiorcy. Jeśli na spłatę zobowiązań klient przeznaczał np. 95 procent swoich dochodów to mimo iż nowa rata będzie dużo mniejszym obciążeniem niejeden bank odmówi kredytu, uznając że klient ma duże skłonności do nadmiernego zadłużania się.

Poza tym banki badają także dotychczasową historię kredytową. Kredyt konsolidacyjny zostanie udzielony tylko w przypadku prawidłowej i terminowej obsługi swoich zobowiązań. Z tego powodu, w przypadku pojawiających się problemów ze spłatą, z konsolidacją nie należy czekać zbyt długo. Jeśli obniżyły się dochody i planujemy zaciągnąć kredyt konsolidacyjny nie można zbyt długo z tym czekać. Opóźnienia w spłacie lub w ogóle zaprzestanie spłaty rat może skutecznie uniemożliwić ubieganie się o kredyt konsolidacyjny. Dodatkowo jeśli nowy kredyt chcemy zabezpieczyć na nieruchomości to musi ona spełniać wymogi banku. Oznacza to, że jej stan techniczny musi zostać zaakceptowany, również jej wartość musi być wystarczająco wysoka.

Jakie dokumenty musimy przedstawić przy staraniach o konsolidację?

Ubiegając się o kredyt konsolidacyjny niezbędne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody. Dodatkowo do dokumentacji należy dołączyć zaświadczenia z banków wraz z informacją o wysokości aktualnego zadłużenia oraz numerze rachunku bankowego na który mają trafić środki przeznaczone na spłatę zobowiązania. Jeśli kredyt konsolidacyjny będzie zabezpieczony hipoteką dostarczyć także należy dokumenty związane z nieruchomością, to znaczy akt własności, odpis Księgi Wieczystej oraz wycenę, która określi wartość mieszkania lub domu.

Kiedy konsolidacja się opłaca?

Kredyt konsolidacyjny powinny rozważyć przede wszystkim osoby, dla których poziom dotychczasowych rat jest zbyt wysoki i w najbliższym czasie mogą wystąpić problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań. W takiej sytuacji zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego i wydłużenie okresu spłaty spowoduje z pewnością obniżenie dotychczasowego poziomu płatności. Dodatkowe korzyści mogą płynąć także z obniżonego oprocentowania, jeśli posiadamy nieobciążoną hipoteką nieruchomość i istnieje możliwość zaciągnięcia konsolidacji hipotecznej. Jednak kredyt konsolidacyjny, poprzez dłuższy okres spłaty wiąże się ze zdecydowanie wyższymi kosztami odsetkowymi przez cały okres kredytowania.

Warto przeanalizować tę sytuację na przykładzie spłaty trzech różnych zobowiązań:

• pożyczka gotówkowa zaciągnięta 3 lata temu w wysokości 10 tysięcy złotych na 8 lat,
• kredyt samochodowy zaciągnięty 2 lata temu w wysokości 50 tysięcy złotych na 5 lat,
• pożyczka gotówkowa sprzed roku w wysokości 15 tysięcy zaciągnięta na 3 lat.

Szczegóły dotyczące okresu kredytowania, wysokości oprocentowania i raty przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj produktu Kwota    Oprocentowanie Okres spłaty Pozostały okres do spłaty Rata
Kredyt
gotówkowy
10 000 18% 8 lat 5 lat 198
Kredyt
samochodowy
50 000 14% 5 lat 3 lata 1165
Kredyt
gotówkowy
15 000 16% 3 lata 2 lata 365
Łącznie         1728

Łączna kwota miesięcznych rat wynosi aktualnie 1728 złotych. Poniższa tabela przedstawia wysokość aktualnego salda zadłużenia oraz pozostały koszt odsetkowy, jaki trzeba będzie ponieść w przypadku braku konsolidacji zobowiązań.

Rodzaj produktu Aktualne saldo zadłużenia Pozostały koszt odsetkowy w przypadku braku konsolidacji
Kredyt gotówkowy 7 767,05 4 066,87
Kredyt samochodowy 34 040,18 7 842,68
Kredyt gotówkowy 10 770,47 1 886,07
Łącznie                             52 577,70 13 795,62

Jeśli powyższe zobowiązania zostaną skonsolidowane kredytem hipotecznym wówczas wysokość miesięcznych płatności ulegnie obniżeniu. Jednak ostateczna wysokość miesięcznej raty oraz koszt odsetkowy takiej konsolidacji będzie zależeć od okresu na jaki kredyt konsolidacyjny zostanie zaciągnięty. Poniższa tabela przedstawia wysokość miesięcznej raty i kosztów odsetkowych dla różnych okresów kredytowania dla kredytu konsolidacyjnego w wysokości 52 577,70 złotych i oprocentowaniu 9 procent.

Okres spłaty Rata Koszt odsetkowy
5 lat 1 090 12 908
10 lat 666 27 346
20 lat 473 60 955

Reasumując, przed konsolidacją suma miesięcznych płatności wynosiła 1728 złotych, a hipotetyczny koszt odsetkowy jeśli dotychczasowe kredyty nie byłyby konsolidowane wyniósłby 13 795 złotych. Spłata wszystkich zobowiązań kredytem konsolidacyjnym znacząco obniża miesięczne raty, a wielkość tego spadku jest uzależniona od okresu spłaty nowego zobowiązania. Warto jednak zwrócić szczególną uwagę na znaczący wzrost kosztów odsetkowych wraz z wydłużaniem okresu spłaty. Im dłuższy jest czas na jaki zaciągamy kredyt konsolidacyjny tym jego koszt jest coraz wyższy. W związku z tym nie należy nadmiernie wydłużać okresu spłaty takiego zobowiązania. W uwagi na powyższe taki kredyt powinny rozważać przede wszystkim osoby, których płynność finansowa jest zagrożona i nawet kosztem wyższych łącznych odsetek mogą obniżyć swoje miesięczne płatności. Jest to sposób na obniżenie miesięcznych rat, jednak nie zawsze oznacza korzyści w postaci tańszego kredytu.


Powyższe opracowanie jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinno być traktowane jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. W szczególności nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U.2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

Dom Kredytowy NOTUS S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

Podobne artykuły