Artykuł Dodaj artykuł

Najnowsza wersja oprogramowania dla małych i średnich firm już dostępna

InsERT S.A., lider rynku programów dla MSP, w najnowszej wersji systemu InsERT GT wprowadził zmiany uwzględniające nowe przepisy dotyczące podatku od towarów i usług.

InsERT S.A., lider rynku programów dla MSP, w najnowszej wersji systemu InsERT GT wprowadził zmiany uwzględniające nowe przepisy dotyczące podatku od towarów i usług.

Wraz z wersją 1.31 użytkownicy systemów: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT i Gestor GT otrzymują szereg nowych rozwiązań funkcjonalnych umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z nowymi wymogami prawnymi, które obowiązują od 1 stycznia 2013 roku.

W związku z dużą liczbą zmian, które wymagają określenia różnych danych przez użytkownika, w systemach InsERT GT udostępniony został m.in. specjalny kreator zmian VAT na 2013 r. Pozwala on na łatwe i szybkie dostosowanie programu do nowych uwarunkowań prawnych. Kreator został zaopatrzony w dokładny opis, dzięki czemu użytkownicy w ciągu kilku minut będą mogli przygotować program do pracy w 2013 r. Natychmiastowy dostęp do zmian wprowadzonych w programach InsERT GT umożliwia usługa e-Abonamentu, dzięki której aktualizacje są pobierane automatycznie w formie elektronicznej.

Wybrane zmiany w Subiekcie GT:

Na podstawie art 106f Ustawy o podatku od towarów i usług dodano nowy rodzaj dokumentu: faktura uproszczona oraz możliwość dopisywania kontrahenta do kartoteki z minimalnym zestawem danych w postaci numeru NIP lub PESEL. Umożliwiono wybór rodzaju procedury marży w edycji faktur marża, zgodnie z art. 106 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o podatku od towarów i usług oraz określania na dokumentach handlowych daty zakończenia dostawy lub daty otrzymania zapłaty – w przypadku faktur zaliczkowych. Udostępniono nowe wzorce wydruków dostosowane do wymagań prawnych na rok 2013, m.in. fakturę uproszczoną, FS odwrotne obciążenie, fakturę marża, noty korygujące, fakturę wewnętrzną.

Wybrane zmiany w Rachmistrzu GT i Rewizorze GT:

Wprowadzono wzorce wydruku duplikatu dokumentu dla noty korygującej, zarówno wg specyfikacji prawnej na rok 2013, jak i sprzed tej daty oraz wzorce wydruku dla faktur wewnętrznych oraz ich korekt dostosowane do nowych zasad na rok 2013. W edycji not korygujących do dokumentu nieistniejącego w systemie dodano możliwość określania daty zakończenia dostawy. Dodano wzorce wydruku zgodne z wymogami prawnymi na rok 2013 dla not korygujących, w tym wzorzec dla duplikatu dokumentu.

Wybrane zmiany w Gratyfikancie GT:

W module Deklaracji ZUS dodano wydruk rocznej informacji RMUA, natomiast w naliczeniach zgłoszeniowych ZUS dodano deklarację ZUS ZSWA - zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W tym samym module wprowadzono funkcję ułatwiającą sporządzenie rocznej informacji ZUS IWA.

Wybrane zmiany w Gestorze GT:

Na podstawie art 106f Ustawy o podatku od towarów i usług dodano nowy rodzaj dokumentu: faktura uproszczona. Wprowadzono możliwość określania daty zakończenia dostawy w dokumentach handlowych lub daty otrzymania zapłaty, w przypadku faktur zaliczkowych. Udostępniono nowe wzorce zgodne z przepisami na 2013 r., m.in. drukowanie daty zakończenia dostawy lub daty otrzymania zaliczki w fakturach zaliczkowych.

Podobne artykuły