Artykuł Dodaj artykuł

Rośnie popularność usługi faktoringu bez regresu

Coraz więcej przedsiębiorców spośród szerokiego pakietu usług świadczonych przez firmy faktoringowe wybiera faktoring pełny, zwany inaczej faktoringiem bez regresu.

Coraz więcej przedsiębiorców spośród szerokiego pakietu usług świadczonych przez firmy faktoringowe wybiera faktoring pełny, zwany inaczej faktoringiem bez regresu. W dużej mierze jest to wynik pogarszającej się koniunktury na rynku oraz problemów z odbiorcami notorycznie spóźniającymi się z zapłatą. W konsekwencji firmy chcą lepiej zabezpieczyć się przed utratą płynności.

Faktoring jako dodatkowe, nowoczesne rozwiązanie stosowane przy realizacji głównych celów przedsiębiorstwa, znacząco wpływa na jego rozwój. Ten model finansowania przyspiesza rotację wierzytelności, zamieniając ją na gotówkę już w momencie wystawienia faktury. Faktoring w Polsce jest jeszcze dosyć młodym produktem finansowym, dlatego wiedza na jego temat wśród potencjalnych klientów nie jest duża. Niemniej w ostatnim czasie, na skutek wyraźnego spowolnienia gospodarczego, wielu przedsiębiorców zaczęło szukać alternatywnych źródeł finansowania.

Najpowszechniej stosowanym rozwiązaniem w dalszym ciągu jest faktoring niepełny (czyli tzw. z regresem). W przypadku braku zapłaty wykupionej wierzytelności, faktor udzielający tego rodzaju usługi dokonuje roszczenia regresowego w stosunku do swojego klienta – jeśli odbiorca nie zapłacił faktury, musi to zrobić faktorant. Mniej popularny jest faktoring pełny, w przypadku którego to faktor bierze na siebie ciężar ewentualnego braku spłaty wykupionej wierzytelności. Jednak ostatnimi czasy zainteresowanie tą formą faktoringu zdecydowanie rośnie.

Bardziej pożądanym przez potencjalnych faktorantów modelem jest faktoring pełny. Pozwala on przedsiębiorcy spać spokojnie, ponieważ ma on świadomość, że sprzedane w ramach usługi faktoringowej wierzytelności już do niego nie wrócą i nie będzie musiał zwracać faktorowi wypłaconego wcześniej kapitału – tłumaczy Adam Anikiel, Kierownik Działu Faktoringu w Pragma Inkaso SA - Należy jednak pamiętać, że taka forma finansowania nie jest opcją dostępną dla wszystkich zainteresowanych.”

Jednym z głównych elementów badania ryzyka przez faktorów proponujących faktoring pełny jest analiza finansowa faktoranta oraz branży, w której działa, a także weryfikacja odbiorców proponowanych do faktoringu. Firma faktoringowa zbada też dywersyfikację poziomu sprzedaży oraz limity koncentracji na poszczególnych odbiorców.

„Sytuacja rynkowa wymusza na faktorach bankowych zwiększenie czujności przy analizie wniosku faktoranta, co niejednokrotnie bardzo wydłuża czas oczekiwania na decyzję. – dodaje Adam Anikiel – W Grupie Pragma Inkaso SA staramy się natomiast elastycznie podchodzić do potrzeb firm z sektora MSP, stąd na decyzję o przyznaniu finansowania w ramach faktoringu nie czeka się dłużej niż 5 dni.”

Ważnym elementem, który należy brać pod uwagę przy wnioskowaniu o faktoring pełny, jest koszt ubezpieczenia, który Faktor doliczy nam do ceny. Ubezpieczenie jest dodatkową formą zabezpieczenia się przez faktora w sytuacji niewypłacalności dłużnika. Coraz większy popyt na usługę faktoringu pełnego świadczy o rosnącej skali niepokoju wśród przedsiębiorców, stanowiącej swoistą odpowiedź na spadającą płynność finansową odbiorców, czego następstwem może być powstawanie mocno przeterminowanych należności.

Podobne artykuły