Artykuł Dodaj artykuł

Bagaż i sprzęt sportowy ubezpieczony za darmo – letnia promocja

Klienci, którzy do 15 września ubezpieczą w Avivie mieszkanie lub dom, otrzymują gratis ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego.

Klienci, którzy do 15 września ubezpieczą w Avivie mieszkanie lub dom, otrzymują gratis ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego.

Korzyści wynikające z promocji są szczególne istotne w letnim sezonie urlopowym, który jest zarazem okresem dużego zainteresowania ubezpieczaniem mieszkań.

W ramach promocji do wybranego przez klienta zakresu ubezpieczenia w polisie Mój Apartament lub Moja Rezydencja dodawane jest ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego na wypadek jego utraty lub uszkodzenia w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju. Dzięki temu można liczyć na odszkodowanie w razie utraty bagażu, desek surfingowych, skuterów wodnych czy też rolek pozostawionych np. w miejscu czasowego zakwaterowania podczas urlopu.

Ubezpieczenie mieszkania lub domu pomoże, gdy woda wedrze się do naszego lokum, wichura porwie dach, grad potłucze dachówki lub pożar strawi nieruchomość. W zależności od zakresu ochrony, pokryje też straty spowodowane przez złodziei, a nawet zapewni mieszkanie zastępcze, gdy nie można mieszkać pod własnym dachem.

W jakich sytuacjach życiowych może także pomóc polisa mieszkaniowa? Ciekawostki dotyczące ubezpieczenia Mój Apartament:

• ubezpieczenie obejmuje zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie skutki działania pioruna oraz przepięcia (a więc obejmuje szkody elektryczne nie związane bezpośrednio z działaniem pioruna)

• ochrona mienia od skutków wandalizmu

• ochrona mienia od stłuczenia (np. wypłata odszkodowania, gdy szyba zostanie rozbita przez dziecko lub płyta grzewcza pęknie wskutek upadku na nią jakiegoś przedmiotu)

• ochrona obejmuje mienie dziecka będącego uczniem lub studentem (ruchomości na stancji lub w akademiku)

• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (np. wypłata odszkodowania przy zalaniu mieszkania sąsiada, pogryzienia przechodnia przez psa klienta, zniszczenie cudzego mienia przez dzieci klienta, uszkodzeniu pojazdu osoby trzeciej wyrządzone podczas jazdy rowerem przez klienta, uszczerbek na zdrowiu wywołany przez klienta u innej osoby na stoku narciarskim)

• ubezpieczenie oc obejmuje też szkody wyrządzone przez dziecko klienta będące uczniem szkoły średniej lub wyższej

• dwa sposoby ustalenia rozmiarów szkody (do ustalenia z ubezpieczycielem) – albo klient dokonuje napraw we własnym zakresie i przedstawia rachunek poniesionych kosztów wraz z kosztorysem, albo występuje do ubezpieczyciela o przygotowanie kosztorysu uwzględniającego wartość materiałów i robocizny koniecznych do przywrócenia stanu sprzed szkody

• w razie awarii sprzętu RTV, AGD lub PC można skorzystać z pomocy serwisanta w ramach usługi home assistance

• pomoc w uzyskaniu danych kontaktowych specjalisty, który przeprowadzi obowiązkowe przeglądy instalacji kominowych, gazowych i elektrycznych

• pomoc weterynaryjna dla zwierząt domowych klienta – można dowiedzieć się m. in. jak żywić psa lub kota oraz kiedy przeprowadzić szczepienie

• pomoc w zakupach – można uzyskać poradę, gdzie najkorzystniej można nabyć sprzęt RTV, AGD, PC i elementy wyposażenia domu).

Podobne artykuły