Artykuł Dodaj artykuł

Firmy mają ostatni moment na wyczyszczenie bilansu przed końcem roku

Prawie wszystkie firmy zobligowane są do wykonania bilansu rocznego na zamknięcie roku obrotowego. Często jednak obawiają się, że wyniki będą odbiegać od oczekiwań.

Prawie wszystkie firmy zobligowane są do wykonania bilansu rocznego na zamknięcie roku obrotowego. Często jednak obawiają się, że wyniki będą odbiegać od oczekiwań. To ostatni dzwonek, aby zająć się tzw. window dressing, czyli czyszczeniem bilansu i poprawić wskaźniki rotacji należności przedsiębiorstwa tuż przed końcem roku. Korzyści z takiego działania będą wielostronne.

Przedstawienie lepszych wyników po czyszczeniu bilansu będzie istotne nie tylko dla spółek giełdowych, ale również dla podmiotów z kapitałem zagranicznym czy np. posiadających finansowanie w banku, które z uwagi na wymogi umowy kredytowej, tzw. kowenanty, mają potrzebę utrzymywania wskaźników na wyznaczonym poziomie. Zastosowanie odpowiednich metod porządkowania bilansu sprawi, że wyniki spółki zaprezentują się lepiej, co przekłada się na wiele różnych korzyści dla firmy.

„Czyszczenie bilansu gwarantuje firmie przede wszystkim poprawę płynności oraz wielu różnych wskaźników, takich jak np. rotacja należności, zadłużenie kapitałów własnych czy rentowność aktywów – tłumaczy Danuta Czapeczko – Dyrektor Handlowy w Pragma Inkaso SA – Ale to nie jedyne korzyści. Niezwykle istotny efekt czyszczenia bilansu to brak konieczności tworzenia odpisów i utrzymywania rezerw z powodu posiadania należności. Firma zyskuje możliwość ich zamiany na gotówkę oraz wykorzystania uzyskanych w ten sposób środków na dowolny cel”

Na czym polega czyszczenie bilansu? Wachlarz narzędzi jest szeroki. Między innymi może to być sprzedaż wierzytelności, dzięki czemu zamienimy należność na gotówkę. Nie trzeba wtedy robić odpisu na taką należność, więc nie obciążamy nią bezpośrednio wyniku finansowego. Inna opcja to windykacja, dzięki której odzyskane kwoty powiększą stan środków pieniężnych, a uzyskanie postanowienia o bezskutecznej egzekucji w przypadku należności nieściągalnych, pozwoli uzyskać zwrot zapłaconego od nich podatku VAT.

„W czyszczeniu bilansu można także bardzo skutecznie wykorzystać narzędzie poprawiające płynność przedsiębiorstwa i cykl rotacji należności, jakim jest faktoring. Spieniężenie należności niewymagalnych powoduje bowiem wyższy stan gotówki w przedsiębiorstwie. – dodaje Danuta Czapeczko z Pragma Inkaso SA - Jeśli zdecydujemy się na jego uproszczoną wersję, możemy skorzystać z faktoringu okazjonalnie, czyli właśnie przed zamknięciem roku obrotowego.”

Wszystkie zabiegi związane z czyszczeniem bilansu bardzo korzystnie wpływają na wizerunek firmy. Spółki giełdowe najbardziej skorzystają w tym kontekście na wzroście wiarygodności finansowej wśród udziałowców i potencjalnych inwestorów. Pozostałe podmioty także odniosą wymierną korzyść wizerunkową w postaci chociażby zwiększenia zdolności kredytowej w instytucjach finansowych i u ubezpieczycieli.

Oprócz tego, dobra kondycja firmy oznacza, że ma ona większą szansę na większy limit kupiecki u dostawców, gdyż rekomendacje wystawiane np. przez wywiadownie gospodarcze są pozytywne.

Czyszczenie bilansu ma wiele zalet, trzeba jednak pamiętać, że odpowiednie jego przygotowanie i przeprowadzenie nie będzie możliwe tuż przed końcem roku - obecnie jest już właściwie ostatnia chwila, kiedy należałoby podjąć działania w tym zakresie.

Podobne artykuły