Artykuł Dodaj artykuł

Faktoring szansą na równouprawnienie dla małych i średnich firm

Małe i średnie przedsiębiorstwa to siła napędowa naszej gospodarki. Bardzo często jednak firmy z tego sektora nie są traktowane jako równoprawny gracz w dostępie do kapitału obrotowego. Nadzieją na wyrównanie szans w możliwościach otrzymania finansowania są usługi pozabankowych firm faktoringowych dedykowane dla przedsiębiorców z segmentu MSP.

Małe i średnie przedsiębiorstwa to siła napędowa naszej gospodarki. Bardzo często jednak firmy z tego sektora nie są traktowane jako równoprawny gracz w dostępie do kapitału obrotowego. Nadzieją na wyrównanie szans w możliwościach otrzymania finansowania są usługi pozabankowych firm faktoringowych dedykowane dla przedsiębiorców z segmentu MSP.

Niemal co drugi przedsiębiorca z sektora MSP spotyka się ze strony banków z odmową przyznania kredytu. Przyczyną jest niski rating, brak lub zła historia kredytowa. Stosowane przez banki modele oceny ryzyka nie są dostosowane do specyfiki małych i średnich przedsiębiorców. Odpowiedzią na te problemy są produkty oferowane przez pozabankowe instytucje finansowe, które stosują bardziej elastyczne kryteria oceny. - Nasze doświadczenia pokazują, że mali i średni przedsiębiorcy to bardzo lojalni klienci. Tworząc elastyczne i indywidualne rozwiązania, oferujemy im bardzo szybki dostęp do kapitału obrotowego, a tym samym zapewniamy sobie długotrwałą i stabilną współpracę z lojalnym klientem.– podkreśla Grzegorz Pardela Członek Zarządu i Dyrektor Handlowy w PRAGMA  FAKTORING S.A.

Małe i średnie firmy pozbawione dostępu do kapitału obrotowego, w starciu z dużymi odbiorcami, padają często ofiarą zatorów płatniczych. Zjawisko to w ostatnich latach jest jedną z głównych przyczyn upadłości, ponadto stanowi barierę dla wszelkich inwestycji, planów rozwoju, a co za tym idzie budowania przewagi na konkurencyjnym rynku.

Taka dysproporcja oraz jej skutki są wyraźnie widoczne w kontekście problemów przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Mali podwykonawcy dochodzący wypłaty należnych im środków są zwykle na straconej pozycji. Zarówno generalny wykonawca, jak i sam inwestor mogą pozwolić sobie na szukanie powodów, aby odraczać spłatę wymagalnej wierzytelności w nieskończoność.- podkreśla Grzegorz Pardela.

Należy pamiętać, iż pozabankowy faktor pomoże nie tylko pozyskać kapitał obrotowy, ale znajdzie również inne kompleksowe rozwiązania pozwalające zachować płynność finansową. - Od chwili rozpoczęcia współpracy z firmą faktoringową mały lub średni przedsiębiorca może być pewien, iż ma za sobą wsparcie dużej instytucji. W cenie usługi ekspert będzie mu służył wsparciem w zakresie wywiadu gospodarczego, weryfikacji prawnej zwartych umów czy kontraktów, monitoringu spłat czy sprawnym odzyskaniu należności na etapie zarówno polubownym, jak i sądowym. - dodaje Grzegorz Pardela z PRAGMA  FAKTORING S.A.

Doświadczenie firm z sektora MSP dowodzi, że zastosowanie faktoringu pozwala nie tylko  pozbyć się problemów z płynnością, ale również poprawić wyniki finansowe.

Podobne artykuły