Artykuł Dodaj artykuł

Debtpoint.pl – obniży koszty zarządzania należnościami

Na tle innych krajów Polska wiedzie prym, jeżeli chodzi o nieterminowe regulowanie należności. Firmy rokrocznie ponoszą straty z tytułu nieopłaconych w terminie należności. Windykatorzy, a nawet ustawodawca przekonują przedsiębiorców, że zlecenie odzyskania należności profesjonalistom nie musi wiele kosztować.

logo deptpoint, Debtpoint.pl, obniży koszty zarządzania należnościami, sam zarządzaj wierzytelnościamiNa tle innych krajów Polska wiedzie prym, jeżeli chodzi o nieterminowe regulowanie należności. Firmy rokrocznie ponoszą straty z tytułu nieopłaconych w terminie należności. Windykatorzy, a nawet ustawodawca przekonują przedsiębiorców, że zlecenie odzyskania należności profesjonalistom nie musi wiele kosztować.

Z przeprowadzonych przez Bisnode B&D badań wynika, że wśród 15 krajów europejskich, poza Portugalią i Wielką Brytanią, w Polsce jest najgorzej pod względem terminowego regulowania płatności. Zaledwie 30,5 proc. faktur jest płaconych na czas. Dla przedsiębiorców wynikają z tego wymierne straty. Zamrożona gotówka zamiast pracować kredytuje działalność kooperantów. Wiadomo również, że im więcej czasu upłynie od momentu wymagalności faktury, tym mniejsze są szanse na skuteczne wyegzekwowanie zaległych płatności. Statystycznie największe prawdopodobieństwo szybkiego odzyskania gotówki rokują wierzytelności, których termin wymagalności nie przekroczył 120 dni.

Debtpoint.pl, obniży koszty zarządzania należnościami, Debtpoint
Zleć na debtpoint.pl

Koszt windykacji ponosi dłużnik

Na polskim rynku windykacyjnym standardem jest pobieranie wynagrodzenia na zasadzie sucess fee, czyli wyłącznie od kwot odzyskanych. Wciąż jednak, wśród mniejszych przedsiębiorców, pokutuje przekonanie o wysokich kosztach tych usług.

Tymczasem już ponad rok temu ustawodawca, aby zachęcić przedsiębiorców do aktywnego dochodzenia roszczeń, uprawnił ich do obciążenia kosztami windykacji dłużnika. Duże, wspierane przez kancelarie prawne, firmy windykacyjne wprowadziły do swojej oferty usługę odzyskiwania własnej prowizji od dłużnika.

Jesteśmy jednak zdania, że odczuwalny obecnie napływ zleceń windykacyjnych to raczej skutek poprawy koniunktury i przepływów gotówki. Firmy chcą dobrze wykorzystać szanse jaką po długim okresie spowolnienia stwarza rynek, a do tego potrzebują gotówki. Wzrost zainteresowania usługami windykacji długu dotyczy przede wszystkim dużych firm, które systemowo zarządzają należnościami, a także doceniają funkcję polegająca na czyszczeniu bilansu. Z jednej strony to spółki giełdowe zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości i przedstawiania raportów finansowych, z drugiej firmy, które w celach wizerunkowych publikują roczny bilans finansowy np. na firmowych witrynach internetowych. Tym podmiotom sprzedaż należności pozwala szybko zamienić należności na gotówkę, a tym samym uniknąć konieczności tworzenia odpisów i obciążana wyniku finansowego firmy.

Rozwiązanie dla mniejszych firm

Większe firmy korzystające ze wsparcia instytucji zarządzającej należnościami są więc w komfortowej sytuacji. Dostrzegliśmy jednak problem mniejszych przedsiębiorstw, które nie zdecydowały się dotąd na outsourcing obsługi wierzytelności – ze względu na koszty, niedużą skalę problemu i przede wszystkim brak czasu. Dla nich właśnie stworzyliśmy aplikację Debtpoint.pl, która pozwala przedsiębiorcy bez wychodzenia z biura czy kontaktu z przedstawicielem firmy zlecić windykację pojedynczej wierzytelności lub ich pakietu. Największą jej zaletą jest możliwość dokonania zlecenia przez Internet. Nowe narzędzie z jednej strony ma na celu ułatwić przedsiębiorcom dbanie o utrzymanie płynności finansowej, z drugiej zaoszczędzić ich czas i zaspokoić potrzebę mobilności.

Znamy realia prowadzenia biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach i wiemy, że w tych firmach właściciel, poza podejmowaniem strategicznych decyzji, często osobiście zajmuje się sprzedażą, a nierzadko samodzielnie prowadzi księgowość. Dla tak aktywnych osób telefon komórkowy i laptop to mobilne biuro. Często brak czasu na analizowanie ofert i odbywanie spotkań z przedstawicielami firm windykacyjnej powstrzymuje przed outsourcingiem obsługi należności. Z myślą właśnie o tych klientach stworzyliśmy aplikację Debtpoint. Ideą Debtpoint.pl było zaprogramowanie narzędzia szybkiego i prostego w obsłudze. Cały proces zlecenia windykacji udało się ograniczyć do pięciu kliknięć. Do minimum ograniczyliśmy też liczbę pól koniecznych do uzupełnienia.

Pragma Inkasko SA to lider windykacji w segmencie B2B. Obecną pozycję zawdzięczamy między innymi dużej skuteczności odzyskiwania długów. Długi o niedużym przeterminowaniu do 120 dni, pozostające na etapie polubownym obsługujemy szybko i niewielkim kosztem. Oceniamy, że dzięki Debtpoint.pl samo zlecenie windykacji będzie równie szybkie i tanie, a to właśnie chcieliśmy zaproponować naszym nowym klientom.


 

Podobne artykuły