Artykuł Dodaj artykuł

Ile zarobisz pracując na Śląsku?

Śląski rynek pracy rozwija się bardzo intensywnie, dlatego Regionalne Portale Pracy postanowiły przeprowadzić ankietę dotyczącą zarobków w tym województwie. 

Ile zarobisz pracując na Śląsku?Śląski rynek pracy rozwija się bardzo intensywnie, dlatego Regionalne Portale Pracy postanowiły przeprowadzić ankietę dotyczącą zarobków w tym województwie. Ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące pensji, podwyżek i premii. Na tej podstawie określono, jakie czynniki mają na nie największy wpływ.

Wysokość zarobków

Aż 25% zatrudnionych na Śląsku zarabia poniżej 1500 zł. Niemal równie liczną grupę (22%) stanowią osoby otrzymujące wynagrodzenie od 1501 do 2000 złotych netto. Ponad połowa przebadanych mieszkańców Śląska zarabia więcej niż 2001 złotych. Pensję powyżej 4000 złotych otrzymuje zaledwie 13% osób. Okazuje się też, że mężczyźni o 25% częściej niż kobiety zajmują stanowiska kierownicze. W związku z tym mają też wyższe zarobki.

Na wysokość wynagrodzenia ma wpływ również branża. Najwięcej zarabiają osoby zatrudnione w technologiach informacyjnych, to jest 4383 złotych. Dobrze opłacani są też pracownicy sektora bankowości i finansów. Ich średnie wynagrodzenie to 4361 złotych. Na trzecim miejscu znajduje się branża marketingu, reklamy i PR. Tam przeciętna pensja wynosi 4122 zł.

Co wpływa na wysokość zarobków?

Znakomita większość Ślązaków (72%) jest niezadowolona ze swoich zarobków. Jak pokazuje sondaż, na ich wysokość ma wpływ między innymi wykształcenie. Wynagrodzenie powyżej 6000 zł otrzymują głównie właściciele firm (18%), specjaliści z branży IT (11%) i programiści (11%). Osoby otrzymujące takie wynagrodzenie to w 37 procentach absolwenci kierunków technicznych. Innym ważnym czynnikiem jest też doświadczenie. Wśród pracowników zarabiających ponad 6000 zł aż 41% ma staż zawodowy od 4 do 10 lat, a 28% przepracowało 11 do 20 lat. Na wysokość wynagrodzenia wpływa również wielkość i lokalizacja przedsiębiorstwa. Wśród ankietowanych o najwyższych zarobkach aż 45% jest zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 osób. Aż 71% z nich ma swoje siedziby w dużych miastach powyżej 100 tys. osób.

Na Śląsku 15% osób ma zarobki nie przekraczające 1361 zł, a 34% z nich ma średnie wykształcenie. Zwykle są to osoby dopiero zaczynające pracować, 35% z nich ma staż pracy od roku do 3 lat, a 24% nie przepracowało jeszcze nawet roku. Ciekawe jest też, że 39% ankietowanych zarabiających poniżej 1361 zł to osoby zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach, gdzie pracuje od 1 do 9 osób. Wyniki sondażu potwierdzają tezę, że najlepiej inwestować w samego siebie. Co więcej, warto rozsądnie dobierać kierunek studiów. Często to od niego zależy dalsza kariera, choć oczywiście istotne jest też doświadczenie, a tego nigdy nie jest zbyt wiele. mówi Gabriela Pyjas, organizator badania i Content Manager portalu praca-katowice.info.

Ile zarobisz pracując na Śląsku?

Podwyżki i dodatki do pensji

Ślązacy najczęściej otrzymują podwyżkę raz w roku (23%). Do tej grupy zalicza się 18% pracowników biurowych, 11% produkcyjnych, 10% fizycznych, 9% specjalistów z branży komputerowej i IT i 9% kadry zarządzającej. Z kolei 41% respondentów nigdy nie otrzymało podwyżki, za to aż 61% jest regularnie premiowanych. Najczęściej są to premie uznaniowe (31%), a 17% z nich zależy od wyniku pracownika. Zastanawiający jest fakt, że 13% nie wie, za co otrzymuje dodatek do pensji.

W ostatnim czasie na popularności zyskują też różnego rodzaju benefity niefinansowe. Pracodawcy najczęściej wręczają telefony komórkowe, korzysta z nich 20% zatrudnionych. Oprócz tego popularne są też laptopy (16%) i karnety na zajęcia sportowe (15%). Co więcej, 13% osób ma opłacane ubezpieczenie na życie lub NNW. Tyle samo ma opłacaną prywatną opiekę zdrowotną.

Opinie ekspertów

Raport zawierający szczegółowe wyniki badań został wzbogacony o opinie i wypowiedzi ekspertów z różnych przedsiębiorstw. Opowiedzieli oni na pytania dotyczące między innymi kreowania ścieżki kariery oraz tego, jak starać się o podwyżkę.

Publikacja może zainteresować również pracodawców. Ankietowani odpowiedzieli na pytania dotyczące ich przełożonych. Okazuje się, że aż 33% nie lubi swojego szefa. To, co dla pracowników jest najważniejsze, to przede wszystkim terminowość wypłat, umowy o pracę, możliwości rozwoju i dobra atmosfera. Preferują też przełożonych z poczuciem humoru. E-book "Raport: zarobki mieszkańców Śląska w 2016 roku" można bezpłatnie pobrać na stronie Regionalnych Portali Pracy. Za każdy wypełniony formularz Regionalne Portale Pracy przekazały 1 zł na rzecz fundacji ISKIERKA.