Artykuł Dodaj artykuł

PIT-36 – jak wypełnić i rozliczyć przez Internet?

PIT-36 jest jedną z najbardziej popularnych deklaracji w Polsce. Rozliczenie to mają obowiązek złożyć wszyscy, których przychody opodatkowane były w roku rozliczeniowym według skali podatkowej na zasadach ogólnych.

PIT-36 – jak wypełnić i rozliczyć przez Internet?PIT-36 jest jedną z najbardziej popularnych deklaracji w Polsce. Rozliczenie to mają obowiązek złożyć wszyscy, których przychody opodatkowane były w roku rozliczeniowym według skali podatkowej na zasadach ogólnych. Nie jest to tak trudne, jak może się wydawać, szczególnie że dużym ułatwieniem jest rozliczenie przez Internet.

Kto wypełnia PIT-36?

Przede wszystkim druk PIT-36 muszą złożyć osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowane według skali podatkowej na zasadach ogólnych. Oznacza to, że każdy, kto samodzielnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym, a nie złożył wniosku o inną formę opodatkowania, np. podatkiem zryczałtowanym, jest zobligowany do wypełniania druku PIT-36.

PIT-36 dotyczy także podatników, których jednym ze źródeł uzyskanego przychodu był najem, wynajem, dzierżawa lub działalność o podobnym charakterze. Obowiązek ten mają również osoby, które muszą złożyć rozliczenie za prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej (oczywiście opodatkowanych na zasadach ogólnych, przy zachowaniu skali podatkowej).

Druk PIT-36 są zobowiązani wypełnić także wszyscy uzyskujący przychody w kraju i za granicą bez pośrednictwa płatników, czyli pracodawcy czy pośrednika pracy za granicą, z którym została podpisana umowa. Rozliczenie to jest również obowiązkiem podatników posiadających przychody z innych źródeł w ciągu roku podatkowego (opodatkowanych według skali rozliczeniowej na zasadach ogólnych).

PIT-36 – jak wypełnić i rozliczyć przez Internet?

Jak wypełnić PIT-36?

PIT-36 jest to druk skonstruowany w sposób czytelny i przejrzysty. Jego wypełnienie nie powinno przysporzyć więc problemów. Usprawnić to może jeszcze PIT-36 online, który łatwo można uzupełnić przez Internet. Pomocne w tym będą specjalne programy do składania e-deklaracji, które działają w sposób intuicyjny i prowadzą użytkownika krok po kroku. Wybierając jednak program dla siebie, należy zwrócić uwagę, czy działa on zgodnie z Ministerstwem Finansów. Jednym z takich programów jest chociażby www.podatnik.info/program_do_pit/pit-36.

Do wypełnienia druku PIT-36 online, jak i w wersji papierowej, niezbędny będzie także numer NIP lub PESEL. Obecnie wystarczy jeden z nich, posiadanie numeru NIP nie jest obowiązkowe. Należy również zwrócić uwagę na wybranie właściwego Urzędu Skarbowego, do którego trzeba wysłać PIT-36. Składanie druku PIT-36 online ułatwia także to zadanie – nie trzeba składać deklaracji osobiście czy wysyłać jej za pośrednictwem poczty.

Sposoby rozliczenia druku PIT-36

Istnieją trzy sposoby na wypełnienie druku PIT-36. Pierwszy z nich to rozliczenie indywidualne, które wybierają osoby rozliczające się samodzielnie. Inne możliwości to rozliczenie wspólne ze współmałżonkiem oraz dla osób, które samotnie wychowują dzieci.

W tym miejscu należy mieć na uwadze, ze aby małżeństwo mogło rozliczać się wspólnie, związek małżeński mu trwać nieprzerwanie cały rok podatkowy. Z tej opcji nie mogą więc skorzystać osoby, które w ciągu roku zawarły związek małżeński. Będą mogły rozliczyć się z mężem/żoną wspólnie dopiero w kolejnym roku podatkowym.

Z kolei rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dzieci przysługuje rodzicowi lub opiekunowi prawnemu dziecka lub dzieci, który jest:

  • panną/kawalerem,
  • wdową/wdowcem,
  • rozwódką/rozwodnikiem,
  • w separacji i posiada prawo do opieki nad dzieckiem,
  • nadal w związku małżeńskim, jednak współmałżonek nie posiada praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Co daje PIT-36 online?

Wypełnienie PIT-36 przez Internet to duże ułatwienie nie tylko samego wypełniania rozliczenia, ale również wysyłki. Zalety takiego rozwiązania to:

  • usprawnienie wypełniania druku PIT-36,
  • zminimalizowanie możliwości pomyłki i błędów,
  • oszczędność czasu.

Terminy, czyli do kiedy PIT-36 musi zostać złożony?

Podobnie jak inne deklaracje, także PIT-36 musi zostać złożony w terminie. Ostateczną datą jest 30 kwietnia w roku, kiedy należ złożyć rozliczenie. Jeżeli więc wypełniamy PIT-36 za rok 2017, musi on zostać wysłany najpóźniej 30 kwietnia 2018 r. – bez względu na to, czy uzupełniamy PIT-36 online i wysyłamy go przez Internet, czy wybieramy druk papierowy, który zawozimy osobiście do właściwego Urzędu Skarbowego lub wysyłamy za pośrednictwem poczty polskiej.

Termin ostatniego dnia złożenia druku PIT-36 (i innych rozliczeń) zawsze można sprawdzić też w swoim Urzędzie Skarbowym – to pomaga uniknąć pomyłek i niedomówień, jakie mogą się zdarzać, kiedy w danym roku 30 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy (czyli w sobotę lub niedzielę).

Podobne artykuły