Artykuł Dodaj artykuł

Praktyki studenckie ...

Młodego, absolwenta z minimum 2 letnim doświadczeniem w branży. Zatrudnię. Czytając takie ogłoszenia studenci lub absolwenci szukający pracy załamują ręce. Czy można bowiem znaleźć absolwenta świeżo po studiach i z doświadczeniem w branży?. Można jeśli szukasz pośród praktykantów.

Młodego, absolwenta z minimum 2 letnim doświadczeniem w branży. Zatrudnię. Czytając takie ogłoszenia studenci lub absolwenci szukający pracy załamują ręce. Czy można bowiem znaleźć absolwenta świeżo po studiach i z doświadczeniem w branży?. Można jeśli szukasz pośród praktykantów.

Niestety specyfika obecnego systemu kształcenia koncentruje się na pozyskiwaniu przez studentów wiedzy teoretycznej, zbyt małą wagę przykładając potrzebie zdobycia doświadczenia praktycznego choćby poprzez organizacje praktyk studenckich, a przecież efektywnie zorganizowane praktyki niosą korzyści zarówno studentom jak i praktykodawcom. Doświadczenia krajów wysokorozwiniętych wskazują duże korzyści zarówno z przyjmowania praktykantów jak i odbywania praktyk. Trzeba tylko spełnić kilka reguł aby współpraca pomiędzy praktykantem i praktykodawcą była owocna.

Po pierwsze należy wybrać tych studentów wśród których kreatywność i zaangażowanie są ważniejsze niż oceny w indeksie. Najlepsze bowiem wyniki osiągają ci, którzy pasjonują się danym produktem lub branżą. Po drugie należy włączać studentów do ambitnych przedsięwzięć co stwarza szansę na zapoznanie się z całym cyklem projektu i tym samym pomaga przekuć pomysły studentów na korzyści biznesowe przedsiębiorstwa. W ten sposób można wychować sobie studentów na przyszłych pracowników, sami zaś praktykanci odpowiednio wdrożeni w działalność przedsiębiorstwa stają się niejednokrotnie źródłem nowych innowacyjnych pomysłów. Uwzględniając powyższe reguły z powodzeniem funkcjonują najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa w Europie, które do poszukiwania praktykantów wykorzystują najtańsze i najbardziej efektywne do tego narzędzie jakim jest Internet i narzędzia komunikacji takie jak powstały niedawno PortalPraktyk.pl. Oferujący zaawansowane możliwości kojarzenia firm i praktykantów.

Dobry praktykant bowiem to dziś ciekawe pomysły dla Twojej firmy a w przyszłości młody i doświadczony pracownik.

Zapraszamy na www.portalpraktyk.pl

Podobne artykuły