Artykuł Dodaj artykuł

SYNERGY DAY 2015

Synergy Day jest wydarzeniem kierowanym  do  kadr zarządzających przedsiębiorstw sektora MSP i korporacyjnego, które podejmują decyzje inwestycyjne w obszarze IT. 

Unikaj nieudanych wdrożeń

17 - 18 - 19 VI


Lokalizacja: Hotel Warszawianka**** | Jachranka 77  |  05-140 Serock
Adresaci: Kadra zarządzająca przedsiębiorstw sektora MSP i korporacyjnego
Organizator Generalny: Synergy Poland Sp. z o.o. oraz Business Penetration & Consulting [BPC Group]

Synergy Day jest wydarzeniem kierowanym  do  kadr zarządzających przedsiębiorstw sektora MSP i korporacyjnego, które podejmują decyzje inwestycyjne w obszarze IT. Przedsięwzięcie zgromadzi ponad 400 przedsiębiorców z terenu całego kraju, którzy w II poł. 2015 i w 2016 roku zainwestują w nowoczesne rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie całą organizacją lub jej strategicznymi obszarami takimi jak: produkcja, logistyka czy analityka zarządcza.

Podczas  Synergy Day ponad 50 producentów i dostawców rozwiązań reprezentujących międzynarodowe korporacje oraz rodzime firmy informatyczne, zaprezentuje  zaawansowane systemy informatyczne dedykowane przedsiębiorstwom tych sektorów. Wydarzenie jest wspierane przez patronów honorowych kilkudziesięciu patronów medialnych, którymi są portale branżowe oraz specjalistyczne czasopisma.

Głównym celem organizatorów Synergy Day jest przygotowanie przedsiębiorców do wyboru zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Uczestnicy zostaną poinformowani o niebezpieczeństwach, jakie mogą ich spotkać na każdym etapie wyboru systemu informatycznego oraz dostawcy. Cel zostanie zrealizowany poprzez:

Inaugurację Raportu Analitycznego BPC, w którym zostały umieszczone wyniki analizy 400 przedsiębiorstw monitorowanych przez Business Penetration & Consulting, a które w II poł. 2015 i 2016 roku planują zinformatyzować kluczowe obszary merytoryczne przedsiębiorstwa. Raport przedstawia ich aktualnie posiadaną infrastrukturę informatyczną, profil oraz zgłaszane potrzeby biznesowe. W publikacji opisano najistotniejsze błędy, które popełniali przedsiębiorcy w okresie 2014-2015 w trakcie wyboru zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Całość została uzupełniona o katalog rozwiązań informatycznych, które znalazły zastosowanie w praktyce.

Szkolenie na temat metod i technik zabezpieczania się przed pułapkami stosowanymi przez dostawców w procesach wyboru zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Obecnie na polskim rynku kilkuset dostawców oferuje rozwiązania o podobnym zakresie funkcjonalnym. Przedsiębiorcy mają problem w wyborze systemu informatycznego oraz zweryfikowaniu dobrego dostawcy. Przedstawione wskazówki i pułapki dotyczyć będą takich obszarów jak np. negocjacje, analiza przedwdrożeniowa, formułowanie zapytania ofertowego, dookreślanie potrzeb etc.

Prezentacje kilkudziesięciu systemów informatycznych, które wspierają kierowanie najważniejszymi obszarami merytorycznymi w organizacji takimi jak: zarządzanie całym przedsiębiorstwem, produkcja, logistyka i magazyn, analityka zarządcza. Na Synergy Day zostaną również przedstawione systemy zapewniające ochronę i bezpieczeństwo danych, które stanowią podstawę zabezpieczenia poufnych informacji i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Synergy Day będzie podzielone na osiem specjalistycznych paneli tematycznych:

Panel I Solutions of Data Center
Panel II Zarządzanie całym przedsiębiorstwem (ERP)
Panel III Zarządzanie produkcją (MES/SCADA/APS)
Panel IV Zarządzanie logistyką i magazynem (WMS/SCM)
Panel V Analityka zarządcza (ECM/BPM/BI)
Panel VI Technologie Microsoft
Panel VII Systemy dla branży spożywczej
Panel VIII Systemy dla branży maszynowej

W trakcie wydarzenia zostaną przeprowadzone liczne konkursy oraz będą rozlosowane atrakcyjne nagrody wśród uczestników (m.in. vouchery o wartości 3000 zł, 2000 zł, 1000 zł na zrealizowanie w biurze podróży Itaka, dron, vouchery na weekend w wybranym hotelu sieci WAM, literatura informatyczna, przewodniki po Polsce etc.) . Zapraszamy kadrę zarządzającą przedsiębiorstw do bezpłatnego uczestnictwa w spotkaniu oraz dokonania rejestracji na wybrany panel tematyczny. Harmonogram przedsięwzięcia oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: www.synergia-it.pl

Podobne artykuły