Artykuł Dodaj artykuł

Płacimy podatki

14-01-2020, 10:00

Podatki trzeba płacić – ta prawda dotyczy zarówno firm jak i poszczególnych pracujących osób. Niestety nie można tego obowiązku uniknąć. Istotne jest także to, by płacić je na czas, gdyż konsekwencje prawno-skarbowe, zwłaszcza wobec dużych płatników mogą być szczególnie dotkliwe. Warto mieć to na uwadze.

Płacimy podatki

  1. Firmy też płacą
  2. Wypełniamy PIT 4R
  3. Czas to pieniądz
  4. Diabeł tkwi w szczegółach

Firmy też płacą

Podatki, które płacimy kryją się praktycznie wszędzie: w towarach, usługach, uiszczamy je także od pracy, etc. Podatki płacą także różne podmioty gospodarcze. Jedną ze specyficznych deklaracji podatkowych, z którą zwykła Kowalska czy Jankowski nie mają do czynienia na co dzień, jest PIT 4R. Jest to deklaracja podatkowa, sporządzana tylko w jednym egzemplarzu, która jest dostarczana bezpośrednio do urzędu skarbowego, celem udokumentowania danych o zaliczkach podatkowych przekazanych bezpośrednio do urzędu przez płatników tych składek. Oczywiście przed wysłaniem odpowiedniej deklaracji warto jej elektroniczną kopię zachować także dla siebie – na wszelki wypadek. W sprawach finansowych ostrożności nigdy za wiele, wszak chodzi tu o pieniądze i o odpowiedzialność karno-skarbową.

Płacimy podatki

Wypełniamy PIT 4R

PIT 4R należy wypełnić z wszelką starannością – obecnie musimy tego dokonać przy pomocy specjalnych programów dostępnych online. Po wypełnieniu wysyła się je na specjalną e-bramkę Ministerstwa Finansów. Taki PIT musi być odpowiednio podpisany – danymi autoryzacyjnymi albo podpisem kwalifikowanym. Jak wypełnić PIT 4R? Otóż w tym celu najlepiej zapoznać się z różnymi samouczkami dostępnymi w sieci, gdzie krok po kroku wytłumaczone jest całe postępowanie przy ich wypełnianiu. Należy przy tym przestrzegać, by dane wprowadzane do elektronicznego rozliczenia były zgodne z prawdą. Niezależnie od liczby pracowników sporządza się tylko jedną deklarację podatkową tego typu. Podajemy w niej sumę świadczeniobiorców oraz sumę pobranych zaliczek; podaje się w niej również wartość wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywanej przez niego funkcji.

Czas to pieniądz

Do kiedy PIT 4R – jaki jest ostateczny termin jego złożenia w urzędzie skarbowym? W obecnym 2020 roku, PIT 4R za rok ubiegły musimy złożyć do końca stycznia 2019 roku. Tak jak już wspominaliśmy o tym wcześniej, musimy to zrobić w wersji elektronicznej. Ma to też tą zaletę, że jest o wiele bardziej ekologiczne i mniej kosztuje. Trzeba być gotowym na to, by korzystać z takich udogodnień. Konieczność wystawiania tego specyficznego PIT-u wymaga prowadzenia ewidencji comiesięcznych wynagrodzeń z tytułu różnych umów, takich jak: umowa o pracę, dzieło, zlecenie, itp. oraz ich podsumowywania w oddzielnych kolumnach. Dobrze prowadzona ewidencja pozwoli nam na szybkie wypełnienie elektronicznego druku PIT 4R. 

Diabeł tkwi w szczegółach

W PIT 4R nie uwzględnia się przychodów zwolnionych z opodatkowania w danym roku podatkowym. Jeżeli płatnik nie dokonywał żadnych wypłat, z tytułu których był zobowiązany do obowiązku poboru zaliczek, także nie musi wypełniać tej deklaracji. Szczegółowe ustalenia należy prześledzić w odpowiedniej ustawie tak, aby dokonując lub nie, płatności, mieć pewność, że zrobiło się wszystko, co do nas należy – zgodnie z literą prawa podatkowego. PIT 4R należy przesłać drogą elektroniczną na adres odpowiedniego urzędu skarbowego, właściwego ze względu na adres płatnika albo jego siedziby, a w przypadku, gdy takowej nie posiada – według miejsca prowadzenia działalności. Należy także pamiętać, że od pierwszego stycznia 2020 roku wszelkie należności tego typu, które należą do 2020 roku,  wpłacamy na specjalny mikrorachunek, przypisany konkretnemu podatnikowi.

Artykuł sponsorowany

Podobne artykuły