Artykuł Dodaj artykuł

Maszyny i urządzenia warto wziąc w leasing

Najkorzystniejszą i najczęściej wybieraną przez właścicieli firm formą finansowania przedsiębiorstwa jest leasing. Jest to nic innego jak umowa oparta o Kodeks Postępowania Cywilnego zawarta pomiędzy leasingodawcą, a leasingobiorcą – firmie bądź osobie, której zostają przekazane prawa do określonej rzeczy na określony czas.

Najkorzystniejszą i najczęściej wybieraną przez właścicieli firm formą finansowania przedsiębiorstwa jest leasing. Jest to nic innego jak umowa oparta o Kodeks Postępowania Cywilnego zawarta pomiędzy leasingodawcą, a leasingobiorcą – firmie bądź osobie, której zostają przekazane prawa do określonej rzeczy na określony czas. Taki rodzaj finansowania jest często wybierany przez firmy czy też osoby fizyczne, szczególnie wtedy, gdy nie posiadają wystarczającej zdolności kredytowej dla banku.

Leasing czy kredyt?

Najlepszą formą finansowania dla każdej firmy jest transakcja realizowana za gotówkę. Jednak nie każdy przedsiębiorca może sobie na to pozwolić, w związku z tym do wyboru pozostaje finansowanie maszyny lub innego środka trwałego poprzez kredytowanie lub leasingowanie. 

Leasing jest często rozwiązaniem alternatywnym dla przedsiębiorców, którzy nie posiadają zdolności kredytowej chcący jednocześnie zachować możliwą optymalizację podatkowa. Dodatkowo ta forma finansowania pozwala w krótkim czasie na znaczące obciążenie kosztów bieżącej działalności wydatkami na inwestycję, gdzie dla porównania spłata kredytu inwestycyjnego rozłożona jest na długi okres. Pomimo tego, porównując faktyczne koszty kredytu do kosztów leasingu, można łatwo dojść do wniosku, że nie ma między mini znaczących różnic. 

Operacyjny, czy finansowy?

Leasing operacyjny, inaczej bieżący, jak sama nazwa wskazuje charakteryzuje się przekazaniem użytkowania dobra / maszyny na określony czas. Podczas trwania umowy na tych warunkach maszyna ta jest zaliczana do składników majątku finansującego. Warto pamiętać, że leasing operacyjny daje największe korzyści podatkowe, dlatego znaczna ilość firm preferuje głównie ten rodzaj umów. Tu kosztem uzyskania przychodu jest pierwsza wpłata jak i wszystkie późniejsze raty. Podatek VAT jest zawsze doliczany i płacony proporcjonalnie. Jedynym minusem tej tego rodzaju umowy jest fakt, że użytkownik nie może amortyzować środka leasingu - w przeciwieństwie do umów leasingu finansowego. O ile w tym przypadku leasingobiorca, ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych w ramach prowadzonej działalności, to kosztem w przypadku raty jest tylko część odsetkowa. Istotną różnicą pomiędzy tymi umowami jest też to, że w leasingu finansowym podatek VAT należy zapłacić już na samym początku od całości transakcji. Niestety nie każde przedsiębiorstwo może sobie na taki wydatek pozwolić. Oczywiście leasingodawcy mogą pomóc refinansując ten podatek, ale często jest tylko dodatkową uciążliwością dla leasingodawcy.

Które finansowanie jest najkorzystniejsze? 

Na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zależy to zazwyczaj od kondycji firmy jak i sektora gospodarki, w której działają. Poza tym generalnie rzecz ujmując, różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym sprowadzają się głównie do porównania ich w świetle ustawy o podatku dochodowym. Zatem dla każdej firmy optymalne może być zupełnie inne rozwiązanie finansowania - niekoniecznie będzie to leasing, czy kredyt inwestycyjny.

Podobne artykuły