Artykuł Dodaj artykuł

W jaki sposób rozliczyć PIT-37 za 2020 rok?

Od kilku lat coraz większą popularnością cieszy się możliwość rozliczania rocznych deklaracji podatkowych za pośrednictwem Internetu.

Od kilku lat coraz większą popularnością cieszy się możliwość rozliczania rocznych deklaracji podatkowych za pośrednictwem Internetu. Bez wychodzenia z domu można złożyć każdy rodzaj PIT-u oraz zapłacić należny podatek do właściwego urzędu skarbowego lub uzyskać jego zwrot. Specjalnie zaprojektowane systemy informatyczne są intuicyjne i prowadzą podatnika przez kolejne pola formularza. Programy przeznaczone do rocznych rozliczeń potrafią zlokalizować ewentualny błąd. W przypadku tradycyjnego wypełniania PIT-u podatnik nie może skorzystać z profesjonalnej pomocy, więc samodzielnie musi uporać się z wypełnieniem deklaracji.

W jaki sposób rozliczyć PIT-37 za 2020 rok?

 1. Czym jest PIT-37?
 2. Kto powinien wypełnić PIT-37 za rok 2020?
 3. Rozliczenie PIT-37 online: jak to zrobić?
 4. PIT-37 za 2020: do kiedy należy go rozliczyć?

Podatnicy, którzy składają swój PIT-37 online, korzystają z przejrzystego interfejsu, zrozumiałej instrukcji oraz jasnych poleceń. Ponadto nie muszą czekać kilku miesięcy na zwrot podatku, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnego składania deklaracji, lecz maksymalny czas oczekiwania wynosi zwykle do 45 dni. Należy jednak pamiętać, aby nie przekroczyć terminu rocznego rozliczenia podatkowego.

Czym jest PIT-37?

PIT-37 odnosi się do podatników, którzy zarabiają pensję netto. Jest to wynagrodzenie brutto pomniejszone o obowiązujące składki. Taka deklaracja definiowana jest jako roczne rozliczenie zarobków, które uzyskuje podatnik od swojego płatnika.

Podatnik świadczy pracę na rzecz pracodawcy, niezależnie od zawartej między nimi umowy. Z tego względu ma prawo pobierać wynagrodzenie w formie netto. Natomiast pracodawca, który zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi określany jest mianem płatnika, jest zobowiązany do wnoszenia za swojego pracownika ubezpieczenia ZUS, zaliczki na podatek dochodowy oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Wszystkie te opłaty są różnicą pomiędzy wynagrodzeniem brutto i netto.

Deklarację PIT-37 składają pracownicy, zleceniobiorcy i inni podatnicy, którzy rozliczają się za pomocą skali podatkowej. To płatnik, czyli zakład pracy lub zleceniodawca ma obowiązek obliczyć i pobrać zaliczki.

PIT-37 należy wypełnić na podstawie otrzymanego do końca lutego druku PIT-11. Przepisuje się odpowiednie kwoty, wskazuje przysługujące odliczenia, a także ulgi. Deklaracja ta dotyczy przychodów z umów aktywizacyjnych, umów zlecenie oraz pracy przy zbiorach.

Kto powinien wypełnić PIT-37 za rok 2020?

Poprzez formularz PIT-37 za 2020 rok powinni się rozliczyć ci podatnicy, którym przysługuje wynagrodzenie z tytułu:

 • umowy o pracę,
 • umowy zlecenie,
 • umowy o dzieło,
 • świadczeń emerytalnych,

PIT-37 mają również obowiązek złożyć podatnicy, uzyskujący dochody z tytułu:

 • świadczeń przedemerytalnych,
 • zasiłków przedemerytalnych,
 • stypendiów naukowych,
 • należności, które wynikają z członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,
 • praw autorskich,
 • praw majątkowych,
 • zasiłków pieniężnych, wynikających z tytułu ubezpieczenia społecznego,
 • zasiadania w radzie nadzorczej,
 • umowy aktywizacyjnych,
 • pracy wykonywanej przez osobę skazaną lub aresztowaną,
 • świadczeń z Funduszu Pracy,
 • świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Deklaracja PIT-37 dotyczy także tych podatników, którzy nie mają obowiązku doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich, nie pomniejszają dochodów o braki finansowe oraz nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej.

Rozliczenie PIT-37 online: jak to zrobić?

Wypełniając roczne zeznania podatkowe w formie PIT-37, można skorzystać z profesjonalnego doradztwa na stronie: https://www.podatnik.info/program-do-pit/pit-37. W ten sposób podatnik uniknie potencjalnych błędów, które mogłyby skutkować negatywnymi konsekwencjami.

Uzupełnianie kolejnych pól formularza wymaga wcześniejszego przygotowania niezbędnych danych, dotyczących informacji o osiągniętych dochodach w roku 2020 oraz danych osobowych. Należy także być w posiadaniu wszystkich druków PIT-11.

Ministerstwo Finansów każdego roku przygotowuje aktualne druki podatkowe. Aby w sposób prawidłowy rozliczyć się z fiskusem, warto skorzystać ze specjalnych programów, które wyposażone są w system alarmujący o popełnionych błędach, np. o niezłożeniu podpisu, pomyłce w obliczeniach arytmetycznych, nieprawidłowo wpisanym numerze NIP lub PESEL, wypełnieniu nieaktualnego formularza, a także o niedołączeniu odpowiednich załączników, takich jak PIT/D czy PIT/D. Tego rodzaju pomyłki mogą skutkować nieotrzymaniem ulgi podatkowej.

PIT-37 za 2020: do kiedy należy go rozliczyć?

Formularz PIT-37 za rok 2020 zostanie rozliczony, jeżeli podatnik posiada wszystkie deklaracje PIT-11. Druki te ma obowiązek wystawić płatnik, a więc zleceniodawca lub pracodawca.
Podstawą do prawidłowego uzupełnienia formularza PIT-37 są dane, zawarte w deklaracjach PIT-11. Należy pamiętać, że podatnik, który w ciągu całego roku podatkowego 2020 wykonywał pracę na rzecz kilku płatników, powinien od każdego z nich otrzymać PIT-11, niezależnie od rodzaju zawartej umowy.

Zgodnie z obowiązującymi od 2020 roku zmianami w prawie podatkowym, płatnik ma obowiązek przekazania deklaracji PIT-11 do właściwego urzędu skarbowego do końca stycznia 2021 roku. Natomiast podatnik ma czas na złożenie deklaracji podatkowej PIT-37 do 30 kwietnia 2020 roku.

Artykuł sponsorowany

Podobne artykuły