Artykuł Dodaj artykuł

Różnice pomiędzy zadośćuczynieniem a odszkodowaniem

Zadośćuczynienie jest rekompensatą, jakiej poszkodowany może się domagać od sprawcy wypadku.

Zadośćuczynienie jest rekompensatą, jakiej poszkodowany może się domagać od sprawcy wypadku. Chociaż wiele osób myli je ze standardowym odszkodowaniem, to jest to coś innego. Dzięki temu osoba poszkodowana w wypadku może nie tylko starać się o wypłatę ubezpieczenia oc sprawcy, ale również złożyć wniosek o dodatkową rekompensatę za doznane krzywdy.

Różnice pomiędzy zadośćuczynieniem a odszkodowaniem

  1. Za co należy się zadośćuczynienie od sprawcy wypadku?
  2. Czy można wypłacić zadośćuczynienie z OC sprawcy?
  3. Jaka jest wysokość zadośćuczynienia z OC sprawcy wypadku?

Często przyjmuje się, że w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia straty dotyczą przede wszystkim sfery finansów. Nie należy jednak zapominać, że u poszkodowanego może dojść do odczuwania skutków wypadku nawet po upływie dłuższego czasu. Tym samym osoba, która została poszkodowana w wypadku samochodowym, może mieć na przykład lęki przed jazdą lub odczuwać ciągły ból i w takich sytuacjach powinna walczyć o dodatkowe pieniądze od sprawcy.

Za co należy się zadośćuczynienie od sprawcy wypadku?

Pieniądze można uzyskać w wielu różnych sytuacjach. Najczęściej osoby zgłaszają się w związku z wystąpieniem problemów, które odbiły się na ich zdrowiu fizycznym. Chodzi przede wszystkim o uszkodzenia ciała, ból fizyczny lub konieczność odbycia rehabilitacji (warto wówczas walczyć o koszty leczenia).

Do tego dochodzą różnego rodzaju traumy, lęki i obniżone samopoczucie, gdzie również możliwe jest żądanie poszkodowanego w sprawie rekompensaty. Wiele przydatnych informacji, z których mogą skorzystać osoby poszkodowane, znajdziesz w artykule: url. W razie potrzeby uzyskasz tu również pomoc w uzyskaniu odszkodowania i innych należności.

Czy można wypłacić zadośćuczynienie z OC sprawcy?

Dobra wiadomość dla osób, które ucierpiały w wypadku, jest taka, że jeżeli sprawca ma ubezpieczenie oc, to można dochodzić, aby z niego wypłacono zadośćuczynienie. Takie dodatkowe pieniądze można wykorzystać w celu pokrycia kosztów leczenia, niezależnie od tego, czy wystąpiło uszkodzenie ciała, czy też poszkodowany został narażony na cierpienia psychiczne. Więcej informacji znajdziesz tu: url.

Należy więc zgłaszać każdą doznaną krzywdę, zwłaszcza że rozstrój zdrowia można wykorzystać do zwiększenia szkody. Oczywiście w wyniku wypadku mogą wystąpić rozmaite problemy mające negatywny wpływ na życia poszkodowanego. Utrata pracy zarobkowej, poczucie bezradności, konieczność naprawiania szkody, utrata zdolności - w tych wszystkich sytuacjach pieniądze wypłacone tytułem zadośćuczynienia po prostu się należą.

Jaka jest wysokość zadośćuczynienia z OC sprawcy wypadku?

Jeżeli doszło do kolizji drogowej lub innego wypadku, w pierwszej kolejności powinieneś zapoznać się z odpowiedziami na zadawane pytania i przygotować odpowiedni wniosek o zwrot kosztów leczenia zawierający także sumę potrzebną na wyrównanie utraconych pieniędzy. W razie potrzeby możesz skorzystać z pomocy kancelarii, która wie jak otrzymać zadośćuczynienie i pomoże wywalczyć odpowiednią wysokość odszkodowania. Trudno jest czasami ustawić wysokości zadośćuczynienia, dlatego trzeba dokładnie wszystko przemyśleć. Dzięki takim krokom można ograniczyć poczucie nieprzydatności społecznej oraz cierpienie psychiczne, jakie często występują po wypadkach.

Artykuł sponsorowany

Podobne artykuły