Artykuł Dodaj artykuł

Wykreślenie hipoteki krok po kroku

Hipoteka stanowi jedną z najlepszych form zabezpieczenia kredytu lub pożyczki.

Hipoteka stanowi jedną z najlepszych form zabezpieczenia kredytu lub pożyczki. Powstaje z chwilą wpisu do księgi wieczystej i obciąża nieruchomość. Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej po spłacie kredytu?

Spłata kredytu lub pożyczki zabezpieczonych nieruchomością wiąże się z koniecznością wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Wymaga to jednak pewnych dokumentów oraz załatwienia niezbędnych formalności. Poniżej podpowiadamy krok po kroku jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej.

Gdzie złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Wniosek o wykreślenie hipoteki należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie do Sądu Rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą nieruchomości. Do wniosku należy załączyć zgodę wierzyciela (banku) na wykreślenie hipoteki oraz poświadczenie uiszczenia opłaty sądowej.

Opłata za wykreślenie hipoteki

Opłata sądowa za wykreślenie hipoteki wynosi 100 zł. Można zapłacić ją gotówką w kasie sądu lub przelewem bankowym na rachunek sądu, wpisując w tytule przelewu numer księgi wieczystej oraz informację o wykreśleniu hipoteki.

Kto składa wniosek do sądu?

Wniosek do sądu o wykreślenie hipoteki właściciel nieruchomości musi złożyć sam. Przy tej czynności bank ma co prawda obowiązek współpracy z właścicielem nieruchomości, ale nie ma obowiązku składania wniosku w tej sprawie.

Zgoda wierzyciela

Po spłacie kredytu lub pożyczki bank lub inny wierzyciel hipoteczny powinien wystawić właścicielowi nieruchomości tzw. kwit mazalny. Opłata za wydanie tego dokumentu zależy od banku. Niektóre banki robią to bezpłatnie, inne za wydanie kwitu mazalnego pobierają opłatę.

Kwit mazalny

Kwit mazalny to dokument, który potwierdza, że dług zabezpieczony hipoteką został spłacony, co pozwala na wykreślenie hipoteki. Kwit powinien zawierać dane kredytobiorcy, numer umowy kredytu hipotecznego, numer księgi wieczystej, zapis potwierdzający całkowitą spłatę kredytu hipotecznego oraz zapis wyrażający jednoznaczną zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Poświadczenie notarialne

Jeśli w związku z kredytem lub pożyczką, hipotekę ustanowiono na rzecz banku, podpisy na zgodzie na wykreślenie hipoteki nie muszą być poświadczone notarialnie. W tej sytuacji wystarczy pisemne oświadczenie banku. Jeżeli natomiast hipoteka zabezpieczała kredyt lub pożyczkę, której nie udzielał bank, zgoda na wykreślenie hipoteki musi mieć podpisy poświadczone notarialnie, a treść takiego dokumentu lepiej przygotować przy pomocy notariusza.

Wniosek o wykreślenie hipoteki

Po uzyskaniu zgody wierzyciela na wykreślenie hipoteki można przystąpić do wypełnienia formularza wniosku o wykreślenie hipoteki. Jest to formularz KW-WPIS, który można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Na stronie można także zapoznać się z instrukcjami, jak prawidłowo wypełnić dokument.

Hipoteka - bezpieczny sposób na kredyt

Nowe mieszkania w Jeleniej Górze cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku mieszkaniowym nie tylko ze względu na nowoczesne rozwiązania, ale również ze względu na łatwy dostęp do kredytów, których zabezpieczeniem jest właśnie wpis do hipoteki nieruchomości.

Podobne artykuły