Artykuł Dodaj artykuł

Tańszy prąd dla przedsiębiorców? Wniosek tylko do 30.11.2022 r.

30 listopada mija termin na złożenie oświadczenia, które uprawnia do korzystania z prądu w cenie 785 zł za 1 MWh.

jww

30 listopada mija termin na złożenie oświadczenia, które uprawnia do korzystania z prądu w cenie 785 zł za 1 MWh. Wynika to z przepisów ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Ulga dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa oraz podmiotów świadczących podstawowe usługi użyteczności publicznej.

Co musi zawierać oświadczenie?

W dokumencie należy zawrzeć:

  • dane dotyczące część energii, jaka jest zużywana na potrzeby podstawowej działalności;
  • określenie szacunkowej części energii, jaka będzie zużywana na wskazane wyżej potrzeby;
  • numer punktu poboru;
  • datę zawarcia umowy sprzedaży,
  • oświadczenie, iż jest się odbiorcą uprawnionym (a więc posiada status max. średniego przedsiębiorcy);

Wzór oświadczenia o tanim prądzie został umieszczony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego – Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2299

Jak złożyć oświadczenie u sprzedawcy energii?

Dopuszczalne są dwa sposoby złożenia:

  • w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty), lub
  • w formie elektronicznej (adres e-mail, lub strona www sprzedawcy energii do tego przystosowana).

Korzystając z formy elektronicznej oświadczenie w formie pliku elektronicznego musi być opatrzone podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną.

Aby skorzystać z ulgi w pełnym okresie obowiązywania ustawy oświadczenie należy złożyć do 30 listopada 2022 r. Opóźnienie w jego złożeniu będzie skutkować tym, iż cena maksymalna będzie obowiązywała od miesiąca następującego po złożeniu takiego oświadczenia.

WAŻNE! Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie obowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli zastępującej pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Artykuł został dodany przez firmę

JWW Biuro Rachunkowe

JWW działa w sercu Wrocławia już od ponad 20 lat. Wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami reprezentującymi różne sektory gospodarki pozwoliło nam poznać potrzeby i specyfikę rynku. Jako członek międzynarodowych organizacji pozostajemy w ścisłym kontakcie z ekspertami z całego świata.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.