Oferta pracy

asystent

Białystok, podlaskie, Polska Dodano: 2021-10-22 | ID oferty: 1067178


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

asystent Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku - Pracownia patologii i badania pasz

15-959 Białystok ul. Zwycięstwa 26A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań i odczytów na obecność przetworzonego białka zwierzęcego w paszach
 • prowadzenie przeglądu zleceń oraz weryfikacja zapisów wynikająca z funkcjonującego w Pracowni systemu zarzadzania
 • nadzór metrologiczny nad sprzętem pomiarowym i pomocniczym


Warunki pracy

stanowisko pracy zorganizowane na parterze budynku;bariery architektonicze; brak podjazdów i wind dla potrzeb osób niepełnosprawnych


toalety niedostosowanie dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaria, biologia, biotechnologia, mikrobiologia, analityka medyczna

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w pracy laboratoryjnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • zdolności manualne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość metod diagnostycznych w tym diagnostyka lyssairusa
 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • znajomość technik sekcyjnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Dokumenty należy złożyć do: 2021-11-09
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 26 A
15-959 Białystok
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Białystok podlaskie

Dane kontaktowe: