Oferta pracy

Inspektor / Starszy Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami

Warszawa, mazowieckie, Polska Dodano: 2022-06-23 | ID oferty: 1421435

Numer referencyjny: ARiMR/DZN/81/22Opis stanowiska:

Stanowisko pracy ds. dochodzenia należności Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę Oferujemy:
 • przejrzyste zasady wynagradzania,

 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,

 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.Wymagania:

Główne obowiązki:
 • Bieżące ewidencjonowanie należności w systemie finansowo-księgowym;

 • Inicjowanie działań niezbędnych do podejmowania wszelkich czynności wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego w ramach Funduszy Unii Europejskiej;

 • Realizacja zadań  zmierzających do odzyskania należności na drodze postępowania administracyjnego i cywilnego w ramach Funduszy Unii Europejskiej; sporządzanie projektów pism procesowych i projektów rozstrzygnięć;

 • Podejmowanie niezbędnych działań w czynnościach procesowych w postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych w ramach Funduszy Unii Europejskiej;

 • Weryfikacja wniosków składanych przez dłużników w zakresie przygotowywania  wezwań do zapłaty, decyzji/ugód w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności w ramach funduszy Unii Europejskiej;

 • Dokonywanie potrąceń, pomniejszeń należności ze zobowiązaniami ARiMR w ramach procesu dochodzenia należności w ramach Funduszy Unii Europejskiej;

 • Przygotowywanie dyspozycji finansowych przelewu środków odzyskanych w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;

 • Opiniowanie wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych w zakresie należności Funduszy Unii Europejskiej oraz opracowywanie i aktualizacja procedur Wydziału;

 • Udział w pracach związanych z przygotowaniem założeń, testowaniem i doskonaleniem systemu informatycznego do obsługi należności będących w kompetencji Wydziału;

 • Przygotowanie odpowiedzi na raporty audytorów, organów kontrolnych oraz odpowiedzialność za wdrożenie rekomendacji i zaleceń pokontrolnych w zakresie kompetencji Wydziału; Oferujemy:

Wymagania konieczne:


 • wykształcenie: wyższe /ekonomiczne, finansowe, administracyjne, prawnicze/

 • biegła znajomość pakietu MS Office,

 • co najmniej 2 letni staż pracy,

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej, bankach, jednostkach sektora finansów publicznych i innych instytucjach publicznych,

 • praktyczna znajomość zagadnień i problematyki z zakresu prawa i postępowania cywilnego, administracyjnego, oraz egzekucyjnego, finansów publicznych, zabezpieczenia i dochodzenia należności

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 09 maja 2018r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wymagania pożądane:

 • odpowiedzialność, dokładność, samodzielność,

 • umiejętność analitycznego myślenia,

 • dokładność w wykonywaniu zadań. Forma kontaktu:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.

 2. List motywacyjny

 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)

 4. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej Dokumenty należy składać w terminie do: 30.06.2022 r. (liczy się data wpływu do ARiMR) Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawaz dopiskiem: ARiMR/DZN/81/21 osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertachz dopiskiem: ARiMR/DZN/81/21 lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.plz dopiskiem: ARiMR/DZN/81/21 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Warszawa mazowieckie

Dane kontaktowe: