Oferta pracy

Samodzielny księgowy

Białystok, podlaskie Dodano: 2020-06-29 2020-06-29 | ID oferty: 408102

Numer referencyjny: 64813Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– praca administracyjno- biurowa,
– obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
– większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej , praca wymaga sprawności obu rąk,
– użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),
– zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:
– stanowisko pracy znajduje się na dziewiątym piętrze budynku,
– stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno -biurowych z obsługą komputera,
– oświetlenie sztuczne i naturalne,
– występują bariery architektoniczne: budynek jest dziesięciopiętrowy, węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo ,
– winda jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
– budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
– stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,
– przed budynkiem urzędu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zakres zadań

 • Prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat podatków i niepodatkowych należności budżetowych .
 • Dokonywanie rozliczeń podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz sporządzanie w tym zakresie stosownych postanowień.
 • Analizowanie kart kontowych podatników pod kątem nadpłat.
 • Zatwierdzanie i weryfikacja rejestrów przypisów/odpisów .


Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Rzetelność, dokładność, wnikliwość
 • Umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 t.j.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweForma kontaktu:

https://www.praca.pl/samodzielny-ksiegowy_3467022.html
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
https://www.praca.pl/samodzielny-ksiegowy_3467022.html

Skontaktuj się z firmą:

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Białystok podlaskie

Dane kontaktowe: