Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

KSIĘGOWOŚĆ
rachunkowosc.org id33187 00.00 PLN 5 5

KSIĘGOWOŚĆ

Podgląd

KSIĘGOWOŚĆ

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

STANLEY - BMB Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Zgoda 9 /2
00-018 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22827 83 01
kom. 1: 501 069 366
faks: 22827 29 14
kom. 2: 501 069 366
e-mail: stanleybmb@neostrada.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:


- prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
- wyprowadzanie zaległości w księgach rachunkowych,
- sprawozdaniach finansowych i innych ewidencjach
- opracowanie i wdrażanie zasad rachunkowości jednostek
- gospodarczych oraz zakładowych planów kont
- prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
- rozliczanie ryczałtu przychodów ewidencjonowanych
- prowadzenie ewidencji VAT
- rozliczanie nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych z krajami UE
- sporządzanie i przekazywanie do urzędów skarbowych obowiązujących deklaracji podatkowych
- przygotowanie i przekazywanie dokumentów rejestrowych VAT - UE, VAT - R i dokumentów aktualizacyjnych
- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdania cash flow
- sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych dla spółek
- sporządzanie analiz ekonomicznych oraz sprawozdań statystycznych dla GUS i innych instytucji
- ustalanie wysokości podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC), opłat skarbowych, podatków lokalnych, itp.

Ponadto:

- odbieranie dokumentów źródłowych z siedziby Zleceniodawcy
- współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych
- przygotowanie dokumentów dla banków
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ustalanie wielkości amortyzacji/ umorzeń
- inne usługi uzgodnione ze Zleceniodawcą

Inne produkty firmy