Karta produktu Zapytaj o produkt Dodaj do EZO Usuń z EZO

Programy ARISCO dla Domów Pomocy Społecznej i innych jednostek budżetowych
rachunkowosc.org id33198 00.00 PLN 5 5

Programy ARISCO dla Domów Pomocy Społecznej i innych jednostek budżetowych

Podgląd
Skontaktuj się z firmą:

LautaSoft

Piękna 13
85-303 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 52348 28 25
kom.: 783 975 833
faks: 52348 28 25
e-mail: biuro@lautasoft.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!

Oprogramowanie komputerowe doskonale przystosowane do oczekiwań sektora administracji budżetowej i samorządowej. (np. Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziennego Pobytu, Urzędy Gminy, itp.)

NOWOŚĆ - RESTO System Rejestracji Stowarzyszeń

System RESTO firmy ARISCO został opracowany do celów prowadzenia ewidencji stowarzyszeń, działających na terenie danego starostwa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie ewidencji klubów sportowych, został wprowadzony prawny obowiązek ewidencji przez starostów stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej.

Dodatkowo w ramach sprawowania nadzoru powinny być prowadzone ewidencje stowarzyszeń rejestrowanych w KRS, stowarzyszeń kultury fizycznej rejestrowanych w KRS oraz stowarzyszeń zwykłych (nie posiadających osobowości prawnej). Jak wiemy z doświadczenia prowadzenie takich ewidencji wymaga wdrożenia odpowiednio zaprojektowanego systemu informatycznego, gwarantującego realizację; wszystkich założeń wynikających z przepisów prawa. System RESTO stanowi kompleksowe rozwiązanie umożliwiające realizację nie tylko założeń ustawowych, ale także wspomaga codzienną pracę organów kontroli stowarzyszeń na terenie danego starostwa.

Funkcje programu

Do najważniejszych zalet systemu RESTO należy zaliczyć przede wszystkim:

• Zastosowanie modułów słownikowych - możliwość indywidualnego definiowania rodzajów ewidencjonowanych stowarzyszeń przez użytkownika systemu,
• Tworzenie indywidualnych kart stowarzyszeń - moduł ewidencji danych stowarzyszenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu,
• Moduł wyszukiwania - szybkie wyszukiwanie stowarzyszeń wg zadanego przez użytkownika zakresu,
• Moduł rejestracji zmian - automatyczne tworzenie historii zmian kart stowarzyszeń,
• Moduł decyzji - tworzenie i drukowanie decyzji dla wybranego stowarzyszenia,
• Moduł raportów - tworzenie zestawień o ilości zaewidencjonowanych w systemie stowarzyszeń,
• Praca w sieci - możliwość pracy w sieci lokalnej do 10 stanowisk w ramach jednej licencji

Pliki do pobrania

Inne produkty firmy