Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Usługa Asysty przy Inwentaryzacji
rachunkowosc.org id69430 00.00 PLN 5 5

Usługa Asysty przy Inwentaryzacji

Podgląd

Usługa Asysty przy Inwentaryzacji

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

PIRXON S.A.

Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
pomorskie, Polska

Dane kontaktowe:

e-mail: biuro@pirxon.com
tel.: + 48 58 320 57 34


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

W ramach Usługi:

  • Na etapie planowania inwentaryzacji, wskazujemy na możliwości technologiczne, które mogą przyczynić się do skrócenia czasu jej trwania oraz podniesienia skuteczności identyfikacji składników 
  • Wspólnie z klientem implementujemy, dostosowane do jego uwarunkowań i potrzeb, metody znakowania składników w terenie, w trakcie spisu z natury, w miejscu gdzie składnik jest zlokalizowany
  • Nasi konsultanci efektywnie wspierają klienta podczas procesu rozliczenia inwentaryzacji, wartościowego i ilościowego oraz bilansowania nadwyżek i niedoborów zidentyfikowanych podczas spisu z natury.
  • Oferujemy innowacyjne rozwiązania, np. jesteśmy autorami koncepcji Inwentaryzacji Rozproszonej. AssetsNinja pozwala na jej użycie w praktyce i tym samym na drastyczne obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności spisu z natury. Więcej na ten temat można się dowiedzieć kontaktując się z nami.

Włączamy się aktywnie w:

  • Wstępną weryfikację danych we współpracy z pracownikami Klienta dotyczącą m.in. poprawności lokalizacji majątku trwałego (słowniki) 
  • Bezpośrednie konsultacje i asystę podczas czynności inwentaryzacyjnych, a także wsparcie w zakresie obsługi systemu
  • Pomoc w opracowaniu kompletnej elektronicznej bazy danych o składnikach majątku trwałego podlegających inwentaryzacji
  • Wsparcie merytoryczne i szkoleniowe dla wszystkich uczestników inwentaryzacji i pracowników zaangażowanych w zarządzanie majątkiem trwałym w zakresie obsługi systemu, organizacji i przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie z wytycznymi. 
  • Pomoc w przeprowadzeniu inwentaryzacji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych 
  • Pomoc w analizowaniu wyników i przygotowaniu raportów poinwentaryzacyjnych: arkusza spisu, wykaz niedoborów, wykaz nadwyżek, wykaz różnic, podsumowanie inwentaryzacji.

 

Inne produkty firmy