Artykuł Dodaj artykuł

Skalkuluj koszty i oszczędzaj na windykacji

Pragma Inkaso edukuje rynek w zakresie zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym. Z początkiem roku Spółka udostępniła darmowy elektroniczny kalkulator kosztów windykacji.

Elektroniczny kalkulator to proste narzędzie do obliczania kosztów odzyskania długu.

Logo Pragma InkasoPragma Inkaso edukuje rynek w zakresie zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym. Z początkiem roku Spółka udostępniła darmowy elektroniczny kalkulator kosztów windykacji. Proste w obsłudze narzędzie wspiera pracę działów finansowych i księgowości. Pozwala szybko skalkulować koszt działań windykacyjnych prowadzonych na własną rękę.

Autorzy oprogramowania podpowiadają pracownikom odpowiedzialnym za firmowe finanse jak zminimalizować ponoszone koszty. 

Sprawdź ile Cię to naprawdę kosztuje

W momencie powstania zatorów przedsiębiorcy podejmują szereg działań, aby odzyskać swoje pieniądze. Większość rozpoczyna od telefonów z monitem, czasem wizyt u dłużnika. Popularną praktyką jest wysyłka wezwań do zapłaty. W większości działania te leżą w kompetencjach pracowników działów księgowości. Mimo wszystko ostatecznie gros spraw kończy się wniesieniem pozwu do sądu. Każda z tych czynności, nawet wykonywana dorywczo, wiąże się z kosztami. Przedsiębiorcy wychodzą jednak z założenia, że nawet jeżeli nie odniosą sukcesu w samodzielnej windykacji, to przynajmniej nic ich to nie kosztuje.

- Chcieliśmy pokazać, że to przeświadczenie jest dalekie od prawdy. Większość firm zlecających windykację, wcześniej przez wiele tygodni, nawet miesięcy bez skutku próbowało własnymi siłami odzyskać należność i poniosło związane z tym koszty. Często też pomija się fakt obciążania pracowników działów księgowości prowadzeniem windykacji, która jest trudnym i czasochłonnym procesem. – przekonuje Danuta Czapeczko dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Pragma Inkaso SA

Kalkulator pozwala oszacować podstawowe koszty administracyjne, pracownicze i techniczne obsługi długu. Zgodnie z różnymi szacunkami ekspertów straty wynikające z nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów stanowią blisko 8 proc. wszystkich kosztów prowadzenia działalności. Warto również wiedzieć, że jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się zlecić windykację profesjonalnej firmie będzie mógł jej kosztami obciążyć dłużnika.

Jak to działa? 

Wprowadzając w odpowiednie pola dane o nominale długu, liczbie wykonanych telefonów, wyjazdów i wysłanych do dłużnika monitów oraz konsultacji prawniczych otrzymujemy przybliżony koszt obsługi długu na etapie polubownym i sądowym. W przypadku windykacji sądowej kalkulator pozwala precyzyjnie obliczyć koszty sumując wysokość wpisu sądowego i koszty zastępstwa procesowego, określone ściśle w zależności od wartości przedmiotu sporu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Przykładowo z kalkulacji za pomocą narzędzia udostępnionego przez Pragma Inkaso dla długu o nominale 60 tyś zł (zakładając, że pracownik oddelegowany do windykacji pobierający wynagrodzenie wysokości 3 tys. zł wykona 7 telefonów do dłużnika, wyśle 2 wezwania do zapłaty i złoży 3 wizyty w siedzibie dłużnika oddalonej o 60 km od firmy i skorzysta z dwóch konsultacji z prawnikiem) wynika, że firma poniosła koszt 682 zł, a wspomniane działania pochłonęły co najmniej 12 roboczych godzin i 34 min. W przypadku, gdy działania polubowne nie odniosą skutku i przedsiębiorca skieruje wniosek do sądu o wydanie nakazu zapłaty, a wiadomo, że w większości wypadków tak właśnie jest, czas windykacji wydłuży się o co najmniej godzinę, a koszty wzrosną już do 7 301 zł. Warto też podkreślić, że koszty te dotyczą windykacji tylko jednego dłużnika.

Kalkulator jest optymistyczny

Autorzy oprogramowania podkreślają jednak, że kalkulator uwzględnia tylko podstawowe koszty. Do tych wartości przedsiębiorcy powinni doliczyć koszt wyłączenia z obrotu znacznych sum, które kredytują działalność dłużnika. Przedsiębiorcy bezskutecznie oczekujący zapłaty należności nierzadko ponoszą koszty kredytu obrotowego. Marża, procent, odsetki to niebagatelne sumy, które stanowią dodatkowy koszt fiaska windykacji polubownej. To samo dotyczy czasu. Dane, które wynikają z kalkulatora dotyczą wyłącznie aktywnych roboczogodzin. Do tego dochodzi jeszcze czas potrzebny na przeprowadzenie wszystkich procedur. Z praktyki wynika, że czas sądowego dochodzenia roszczeń w naszym kraju wynosi średnio dwa lata.

Jak oszczędzać na windykacji?

Kalkulator oblicza koszty windykacji prowadzonej na własną rękę, które przedsiębiorcy ponoszą bez względu na efekt działań. Firmy windykacyjne pobierają wynagrodzenie za sukces więc przedsiębiorcy, ponoszą koszty tylko wówczas, gdy gotówkę rzeczywiście uda się odzyskać. Pozostali inwestują w odzyskanie długu własne zasoby i czas, bez względu na skutek. Autorzy oprogramowania podkreślają, że największym błędem popełnianym przez wierzycieli jest zwlekanie z egzekwowaniem należności. Największe szanse odzyskania długu są w przypadku wierzytelności o niewielkim stopniu przeterminowania, poniżej 3 miesięcy.

– Przy wysokich nominałach długów koszty sądowe mogą być rzeczywiście dużym obciążeniem. Pamiętajmy, że wpis sądowy i koszty zastępstwa procesowego przedsiębiorcy muszą ponieść najczęściej wtedy, kiedy już mają kłopoty finansowe spowodowane bezskutecznym oczekiwaniem na zapłatę przez klientów. Firma windykacyjna może zaproponować kredytowanie tych kosztów lub windykację z zaliczkowym finansowaniem przyszłych spłat od dłużnika. Większość podejmie się też odzyskania kosztów własnej prowizji od dłużnika bo taką możliwość stwarza ustawa o terminach zapłaty  - dodaje Danuta Czapeczko.

Kalkulator jest dostępny na stronie www.oszczedzajnawindykacji.pl

Podobne artykuły